მთავარი > ოპტიკური ინტერნეტი

ოპტიკური ინტერნეტი

დატაკომი გთავაზობთ ოპტიკურ-ბოჭკოვან ტექნოლოგიას, რომლის საშუალებით შესაძლებლობა გექნებათ მიიღოთ სწრაფი, ხარისხიანი და სტაბილური ინტერნეტი. აღნიშნული ტექნოლოგია ასევე გამოიყენება სატელეფონო და სატელევიზიო სერვისის უზრუნველყოფისთვის. მოქნილი სატარიფო გეგმა საშუალებას გაძლევთ შეარჩიოთ თქვენთვის ოპტიმალური ტარიფი.

25
/თვე
 • ოპტიკური ინტერნეტი
  სტარტი

 • სიჩქარე
  30 მბ/წმ
 • ინსტალაცია
  0 ₾
 • Wi-Fi უფასო
შეკვეთა
30
/თვე
 • ოპტიკური ინტერნეტი
  ოპტიმა

 • სიჩქარე
  40 მბ/წმ
 • ინსტალაცია
  0 ₾
 • Wi-Fi უფასო
შეკვეთა
38
/თვე
 • ოპტიკური ინტერნეტი
  ოპტიმა +

 • სიჩქარე
  50 მბ/წმ
 • ინსტალაცია
  0 ₾
 • Wi-Fi უფასო
შეკვეთა
შენიშვნა:

აბონენტთან დამონტაჟებული აპარატურის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დაზიანების შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს იმ აპარატურის ღირებულება, რომლის დასახელება და ღირებულება მოცემულია მიღება-ჩაბარების აქტში. ხელშეკრულების გაუქმების შემთხვევაში, აბონენტი ვალდებულია უკან დააბრუნოს მუშა მდგომარეობაში დროებით სარგებლობაში გადაცემული მოწყობილობა/მოწყობილობები.