მთავარი > უკაბელო ინტერნეტი

უკაბელო ინტერნეტი

დატაკომი გთავაზობთ უკაბელო / რადიოსიხშირულ ტექნოლოგიას, რომლის საშუალებით შესაძლებლობა გექნებათ მიიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი. ამ ტექნოლოგიით სარგებლობა შესაძლებელია ისეთ ადგილებში, სადაც შეზღუდულია DSL, მობილური და ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტით სარგებლობა.

25
/თვე
 • ოპტიკური ინტერნეტი
  სტარტი

 • სიჩქარე
  8 მბ/წმ
 • ინსტალაცია
  150 ₾
 • Wi-Fi პროგრამირება უფასო
შეკვეთა
35
/თვე
 • ოპტიკური ინტერნეტი
  ოპტიმა

 • სიჩქარე
  12 მბ/წმ
 • ინსტალაცია
  150 ₾
 • Wi-Fi პროგრამირება უფასო
შეკვეთა
შენიშვნა:

აბონენტთან დამონტაჟებული აპარატურის განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დაზიანების შემთხვევაში აბონენტი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს იმ აპარატურის ღირებულება, რომლის დასახელება და ღირებულება მოცემულია მიღება-ჩაბარების აქტში. ხელშეკრულების გაუქმების შემთხვევაში, აბონენტი ვალდებულია უკან დააბრუნოს მუშა მდგომარეობაში დროებით სარგებლობაში გადაცემული მოწყობილობა/მოწყობილობები.