მთავარი > ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

შპს “დატაკომი“ წარმოადგენს ჯგუფს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ახორციელებს სხვადასხვა მიმართულებით მთელ რიგ კომპლექსურ კავშირებს და მომსახურებებს: ინტერნეტი, ინტერაქტიული ტელევიზია, IP ტელეფონია, ჰოსტინგი, ვირტუალური სერვერების იჯარა, გამოყოფილი სერვერების იჯარა, კორპორატიული შიდა ქსელის დაგეგმვა, მშენებლობა და შემგომში მისი მომსახურეობა, ფილიალებს შორის კავშირის დამყარება ,გამოყოფილი არხების იჯარა. კომპანიას გააჩნია დიდი გამოცდილება როგორც უკაბელო, ასევე საკაბელო საკომუნიკაციო ქსელის მშენებლობაში, ასევე მის ექსპლუატაციაში საქალაქთაშორისო, რაიონებსა და სოფლებს შორის.