მთავარი > სიახლეები

სიახლეები

საქართველოს მელიორაციის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 12 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 16 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

ქალაქ ქუთაისის მერიის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 5 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

ს.ს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

2018 წლის 1 იანვრიდან ქ.ქუთაისში,გელათის ქუჩის მიმდებარედ ( სატელევიზიო ანძა ) ექსპლუატაციაში შევა ახალი მონაცემთა გადამცემი ანძა. კომპანია დატაკომი იწვევს დაინტერესებულ კომპანიებს სხვადასხვა მონაცემთა გადამცემი აპარატურის განთავსებისთვის.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის სატელეფონო კავშირს 2018 წლის 1 იანვრიდან კომპანია დატაკომი უზრუნველყოფს.